Faruk Bostan, Soygunu Durdurdu! Bedelini Cezaevinde Ödüyor…

“Önce Halk Sonra Gazete” anlayışı ile çıktığımız bu yolda kentte yaşanan yolsuzluğa, arsızlığa, hırsızlığa, bu kentin ekmeğini yiyip bu kente ihanet edenlere dur demeye devam eden Kocaeli Halk Gazetemizin İmtiyaz sahibi Faruk Bostan'a Körfez'deki taşocağı için yetkililer harekete geçmeyince yapılan soygunu ihbar ettiği için açılan davadan dolayı ceza verildi. Soygun ihbar dosyasında görevi ihmal edenlere değil Faruk Bostan’a dava açıldı! İmtiyaz Sahibimiz geçtiğimiz günlerde teslim oldu.

+18
Haber albümü için resme tıklayın

Kentin nabzını tutan, yazılmayanları yazan, yaptığı özel ve analiz haberlerle gündemi belirleyen, konuşan, konuşturan, “Önce Halk Sonra Gazete” anlayışı ile çıktığımız bu yolda kentte yaşanan yolsuzluğa, arsızlığa, hırsızlığa, bu kentin ekmeğini yiyip bu kente ihanet edenlere dur demeye devam eden Kocaeli Halk Gazetemizin İmtiyaz sahibi  Faruk Bostan'a Körfez'deki taşocağı için yetkililer harekete geçmeyince yapılan soygunu ihbar ettiği için açılan davadan dolayı ceza verildi. Soygun ihbar dosyasında görevi ihmal edenlere değil Faruk Bostan’a dava açıldı; İmtiyaz Sahibimiz geçtiğimiz günlerde teslim oldu ve açık cezaevine gönderildi. 

Körfez Belediyesinden kiralanan Taşocağından izin alınan miktarın çok üzerinde taş çıkartılarak kamunun her gün milyarlarca lira zarara uğratıldığını, orman alanlarında heyelana sebebiyet verilerek hem işçilerin can güvenliğinin tehlikeye atıldığını hem de orman sahasına tecavüz edildiğini tekrar tekrar haberleştiren Kocaeli Halk Gazetemizin İmtiyaz Sahibi Faruk Bostan, yetkililer harekete geçmeyince soygunun dosyasını hazırlayıp Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

FARUK BOSTAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU!

Faruk BOSTAN, 16.08.2021 tarihinde Kocaeli Cumhuriyet Savcılığına SOYGUN İHBAR DOSYASI sunarak suç duyurusunda bulundu. Kocaeli Halk Gazetesinde yayınladığı sayısız habere kayıtsız kalan Kocaeli Valisi Seddar YAVUZ, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir BÜYÜKAKIN ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib KORKMAZ ve diğer idarecilerin şüpheli olarak gösterildiği dosyada “Taşocağının kanunsuz bir şekilde faaliyet göstererek kamu kaynaklarının Yunus MERTTÜRK’e ait şirkete usul ve yasaya aykırı şekilde kullandırılması nedeniyle hem şirket sahip ve yöneticileri hakkında hem de  hukuka aykırı şekilde işletilen ocağa göz yuman, zemin hazırlayan veya ilgili denetim ve idari görevlerine yerine getirmeyerek kamu zararına yol açan Kocaeli Valisi, Kocaeli Büyükşehir ve Körfez Belediye Başkanları ve ilgili kamu yöneticilerine ve Cumhuriyet Başsavcıları’na soruşturma açılarak haklarında yasal takibat yapılması hususunda bir vatandaş ve gazeteci olarak talepte bulunmam zarureti hasıl olmuştur.” Diyerek maden ocağında kamunun uğratıldığı zararın son bulmasını hedefleyen Faruk BOSTAN ilgililer hakkında soruşturma açılmasını istedi.

SAVCILIĞA DOSYAYI SUNDU, AYNI GÜN TAŞOCAĞI MÜHÜRLENDİ!

Kocaeli Halk Gazetesinde aylarca yayınlanan İhbar niteliğindeki onca habere rağmen harekete geçmeyen Başsavcılık ve Valilik Faruk BOSTAN, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesini sunar sunmaz derhal harekete geçerek Faruk BOSTAN’ın suç duyurusundan 9 saat sonra, 16.08.2021 tarihinde akşam saatlerinde Jandarma ekiplerine taşocağını mühürletti.  Taşocağını işleten Yunus MERTTÜRK mühürlemenin ardından tüm makine ve ekipmanlarını taşocağından kaçırarak bir de hiçbir malzemesi kalmadığına dair Körfez 1. Noterliğinden 26.08.2021 tarih, 11160 yevmiye nolu tutanak tutturup madendeki çalışmasını sonlandırdı.

SÖZLEŞMESİZ, İZİNSİZ, DENETİMSİZ HA BABAM GÖTÜR!

Kocaeli Valiliği, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ve Efor Madencilik arasında ahbap-çavuş ilişkisi nedeniyle resmi işlemler yapılmaksızın, denetleme yapılmadan ve devlete ödenmesi gereken izin bedelleri ödenmeden taşocağı işletilmeye devam ediliyor, kamunun her gün yüzlerce milyar TL’si buhar oluyordu. Taşocağı İşletmecilerinden Murat TURAN’ın konuyu Kocaeli Halk Gazetesine ihbar etmesi ile Faruk BOSTAN Efor Madencilik üzerinden yürütülen bu hukuksuz faaliyetler ile ilgili ısrarla haberler yaptı. O haberlerden bazıları;

- 18 Mayıs 2021 - Sözleşmesi bitti ama harıl harıl çalışıyor!

- 12 Haziran 2021 - Büyük rantı bulduk!

- 16 Temmuz 2021 - Haberi değil, taşocağını durdurun  (Valilik tarafından haberlerimize erişim engeli kararı aldırılması üzerine yaptığımız haber)

- 17 Temmuz 2021 - Taş ocağı denetlenecek

Bu haberler sonrasında Efor Madencilik şirketi 19 Temmuz 2021 tarihinde Maden Açık İşletme İzin Ücreti ile ilgili tahakkuk fişini Sakarya Orman Müdürlüğünden (Belgenin tanziminden 5 ay sonra)  teslim almak zorunda kaldı ve firma 28.07.2021 tarihinde tahakkuk fişlerinde geçen yıllık ücretin ödemesini yapmak zorunda kaldı. Yani Faruk BOSTAN’ın haberleri sayesinde aylardır ücret yatırmaksızın, izinsiz sürdürülen faaliyet deşifre olunca Efor Madencilik devlete ödemesi gereken 581.000 TL’yi yatırmak zorunda kaldı.

BÜYÜK TALAN ORTAYA ÇIKMASIN DİYE!

Efor Madencilik tarafından 581.000 TL’lik izin ücreti 28.07.2021 tarihinde yatırılarak 15.04.2022 tarihine kadar taşocağını çalıştırmaya devam edecekti ki büyük vurgun Faruk BOSTAN tarafından bu sefer 16.08.2021 tarihinde -yani- 581.000 TL’lik izin ücretinin yatırılmasından 19 gün sonra savcılığa şikayet konusu yapılınca bu sefer Büyük Talan ortaya çıkmasın diye yeni bir seferberlik başlatıldı. Derhal maden mühürlendi, derhal madendeki tüm makine ekipmanı tahliye edildi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi madenden alınan taş miktarının hesaplanmasını engelleyecek şekilde maden sahasını Hafriyat Döküm Sahası haline getirdi.

BAŞTAN SONA HER İŞLEM HUKUKSUZ AMA FARUK BOSTAN’A İFTİRA SUÇU VERİLDİ:

Efor Madencilik’in Körfez Belediyesi iştiraki Korpaş’tan kiraladığı taş ocağının işletilmeye başlanıldığı süreçte ÇED başvurusunun yapılmasındaki usulsüzlüklerden, maden sahasının dışına çıkılıp Orman arazisinde de heyelanlara sebebiyet verilmesi, çift kantar ve bilgisayar sistemi kullanılarak 1 kantardan kayıtsız taş çıkartılarak devletin zarara uğratılması gibi hususlarda hem Valiliğin hem de ilgili İl Müdürlüklerinin ağır görev kusurları işlediği çok net. Hatta Efor Madencilik Avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçelerde bile Valiliğin görev kusuru içerisinde olduğundan şikayet ediliyor. Efor Madencilik vekilinin dosyaya sunduğu 13.04.2022 tarihli dilekçede tahakkuk fişlerinin geç teslim alınması olayı "Bürokrasideki sıkıntılar ve memur hatası.. " kaynaklı bir problem olarak ifade edilirken, ÇED başvurusu ile sürecin sonlandırılması hususu da "...ancak sürecin valilik tarafından 6 ayda tamamlanması gerekir iken valilik bünyesindeki bürokrasinin ağır işlemesinden dolayı ÇED başvurusu sürecimiz sonlandırılmıştır." denilerek Kocaeli Valiliğinden kaynaklı problemler olduğuna dikkat çekiliyor. Yine aynı dilekçede devamla " taş ocağı Aralık 2021'de faaliyetine son verecekken Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hafriyat için yer sıkıntısı çekmesi sebebi ile karşılıklı görüşmeler neticesinde bu tarih erkene çekilmiştir" denilerek ocağın mühürlenerek kapatılması konusu son derece gerçek dışı bir mazeretle açıklanıyor. Bütün bu ifadelerden Efor Madenciliğin işlerini resmi kanal üzerinden değil, belediye ve valilik yetkilileriyle karşılıklı sözlü görüşmeler yolu ile yani mevzuata uygun prosedürle değil -ahbap-çavuş ilişkisi içinde- yürüttüğü zaten ortaya çıkıyor. Dolayısıyla resmi işlemlerin mevzuata uygun yürütülmediği savcılığa sunulan belgelerle sabit olduğu gibi, madencilik faaliyetinin de mevzuata uygun olarak yürütülmediği ve denetlenmediği ve hatta iddialara paralel olarak kamu zararı doğuracak şekilde yürütülüyor olmasının da kuvvetle muhtemel olduğu, yani; "taahhütten fazla maden alımı, kantarların denetlenmemesi, paralel kantar konulması" gibi iddialar hakkında da hem maden işletmesini işletenler ve hem de bu faaliyet ile ilgili idari işlemleri yürütenler açısından doğan kuvvetli suç şüphesi nedeni ile etraflı bir araştırma yapılması gerektiği, ayrıca Efor madenciliğin önceki yılları da kapsayan tüm faaliyetlerinin de mevzuata uygun olarak denetlenmemiş olma ihtimalinin de kuvvetli bir ihtimal olduğu açık bir şekilde ortaya seriliyor.

FARUK BOSTAN İFTİRA ATIYORDU İSE MADEN’İ NEDEN KAPATTINIZ?

3213 sayılı Maden Kanunu’nun 7.maddesinde "Çevre ve İnsan Sağlığına zarar verdiği tespit edilen madencilik faaliyetleri gerekli önlemler alınıncaya kadar durdurulur" denilmektedir. İftira davasının konusunu teşkil eden Faruk BOSTAN’ın savcılığa yaptığı 16.08.2021 tarihli suç duyurusundan hemen sonra panikle saatler içinde maden ocağı Valilik tarafından kapatılmıştır.  Yine 10 gün gibi kısa bir sürede maden ocağında tek makine kalmayacak şekilde tüm tesisat firma tarafından alandan tahliye edilmiştir.  Buna göre; Maden kanunundaki açık hüküm uyarınca düne kadar harıl harıl taş çıkartan bu maden ocağı ya Çevre ve İnsan Sağlığına zarar verdiği tespit edildiği için veya başka bir mevzuata aykırılık tespit edildiği için mühürlenerek kapatılmış ve kısa sürede tüm makinalar alandan tahliye edilmiştir. Keza 15.04.2022 tarihine kadar yani 8 ay daha faaliyetini devam için ilgili izni almış ve bedeli olan 581 bin TL'yi 28.07.2021 tarihinde ödemiş olan firmanın, parayı ödedikten 19 gün sonra (Savcılık şikayetinin yapıldığı aynı gün) alelacele madenin mühürlenerek kapatılması sonrasında kapatma işlemine hiçbir şekilde itiraz etmemesi, alanı derhal hafriyat dökümüne hazır hale getirecek şekilde boşaltması süreçleri birlikte değerlendirildiğinde hayatın olağan akışına uygun olmayan bir durumun varlığı göze çarpıyor. Bu durum mutlaka iddialar ışığında incelenmesi gerekirken bir de bu durum üstüne Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin maden sahasına behemehâl hafriyat malzemesi dökmeye başlayarak "Efor Madencilik tarafından alandan  izin verilen miktardan çok daha fazla maden alınıp devletin zarara uğratıldığı  iddiasının araştırılması için ölçüm yapılmasına imkan kalmayacak şekilde maden sahasını hafriyat döküm sahası haline getirmesi" Murat TURAN tarafından dillendirilen iddiaların gerçekliği ile ilgili şüpheleri daha da kuvvetlendirmekte, suçun örtülmeye çalışıldığı şüphesini kuvvetlendiriyor.

MECLİS ÜYELERİ DE DİLE GETİRMİŞTİ!

Körfez Belediye Başkanı Şener SÖĞÜT'ü 2021 Ağustos ayında Belediye meclis toplantısında meclis üyeleri uyarıp madenin izinsiz şekilde faaliyetine devam etmesini gündeme getirmişler, Nisan ayında sözleşmesi bitmiş olan maden sahasında ağustos ayı ortasında neden hala çalışma yapıldığını meclis toplantısında sormuşlardı. Yani Efor Madencilik firmasının Ford Otosan'dan dolgu işi aldığı, bu sebeple madenin sözleşmesinin bitmesine rağmen bu işe olan taahhüdünü yerine getirmek amacıyla firma sahibinin Belediye Başkanı ile ikili diyaloğu sayesinde madeni çalıştırmaya devam ettiği ve fakat bu durumda devletin zarara uğradığı iddiaları ile şirketin buradan haksız menfaat elde etmiş olduğu hakkında haberler Faruk BOSTAN’ın savcılığa sunduğu dilekçeden çok önce de başka mecralarda da gündeme gelmişti. Ancak bu haberler nedeniyle ne idari makamlar ve nede savcılık makamı harekete geçmedi. Bu nedenle Faruk BOSTAN’ın savcılığa yaptığı ihbarın hiçbir şekilde "işlemediklerini bildiği bir fiili isnat etmek yani “iftira” suçunu oluşturduğu söylenemez. Tam aksine kamu zararı doğuran olaylar karşısında yetkililerin görevlerini ihmal ederek veya başka saikle olaya müdahale etmedikleri yada edemedikleri şüphesi doğması, bunun kamu zararı doğurması sebebiyle ve yine denetimsiz şekilde devam eden madencilik faaliyetinde heyelanlara neden olunduğu, meydana gelen heyelanlarda orman arazisinin ciddi zarar gördüğü şeklinde içeriden Faruk BOSTAN’a ihbarlar yapılması, muhabir Emrah TAŞTAN’ın Orman Müdüründen heyelan olduğunun teyidini alması üzerine ve bunların haber olarak defaatle gündeme gelmesine rağmen yerel idarecilerin haberler karşısında sessiz kalması ve hatta Valilik makamının haberlere erişim engeli kararı aldırması sonrasında bu iddiaların araştırılabilmesi için Savcılık Makamına resmi başvuruda bulunan Faruk BOSTAN’ın bu başvurusu İFTİRA SUÇU sayıldı.

SOYGUN İHBAR DOSYASINDA GÖREVİ İHMAL EDENLERE DEĞİL FARUK BOSTAN’A DAVA AÇILDI!

Faruk BOSTAN’ın savcılığa yaptığı başvuru neticesinde Maden İşleri Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi daha üst makamlarca iddiaların hakkıyla incelenebileceğini düşünüyordu ama şüpheli konumundaki Valilik Makamının emri altındaki birimlerin oluşturduğu komisyon raporlarıyla Maden Ocağındaki yolsuzluk iddialarının üstü kapatıldı ve Faruk BOSTAN’a iftira suçundan dava açılarak 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

MADEN OCAĞI YOLSUZLUĞUNU BAŞLATAN İTİRAF EDİYOR, ADI DOSYADA GEÇİYOR!

Taşocağını belediyeden ilk devralan Murat TURAN tarafından ifade edilen ve Faruk BOSTAN tarafından savcılığa araştırılması talepli olarak intikal ettirilen iddialar maden sahasını ilk işleten Murat TURAN’ın itiraf niteliğindeki hakim huzurunda beyanları ile de doğrulanıyor. Murat TURAN’ın hakim huzurundaki beyanları aynen şöyle; “2016 yılında 18 yaşındaki Ahmet Mustafa Turan'a kurdurtulan Efor Madencilik Ltd. Şti aynı yıl Körfez Belediyesi Körpaş A.Ş'ye ait olan İlimtepe Yolu üzerindeki Körfez taş ocağını kiralandı. 5 yıllık bir sözleşme ile 2 milyon 500 bin TL bedelle kiralanan taş ocağı 2016 yılından itibaren işletilmeye başlandı. Nisan 2021'de sözleşmesi bitmiş olmasına rağmen Körfez Belediyesi taş ocağının çalışmasını devam ettirdi. Kiracı Efor Madencilik ruhsat sınırını aşan bir kullanımla Orman alanına tecavüz etti, maden dairesinin ÇED izninin kapasitesini onlarca kat fazla artırarak haksız kazanç elde etti ve buradan elde ettiği gelirden kamunun payını vermedi."

06 Kas 2023 - 17:21 Kocaeli/ İzmit- Özel Haber


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Halk Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Halk Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Halk Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Halk Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

02

Kemal a - Yunus un bursa ili iznik bağlı ve Gölcük üstünde taş ocağı işletiyor gidin Bir görün doğa nasil katlediyor denetim Yok

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 06 Kasım 23:30
01

Hepinizin Tanıyamdğdr - Bir İzmit Çocuğu olarak bu kente değer veren katan herkesi nasıl desteklediğim bilinir. Hayatta en sinir olduğum durumlardan biri arkadaşlarıma yapılan namertliklerdir. Misal eskiden bir arkadaşım vardı, ona yanlış yapan herkese hakettiğini yaşattığım gibi kendi yanlışınada aferin iyi yapıyorsun demedim derviş çocuğu olsada. Şimdi gelelim yıllardır halkı perişan edenlere, bugüne kadar kendilerine gerekli uyarıları defalarca yaptım, bir türlü halkın önünde rezilliklerinden vazgeçmediler! Şimdi tahmin edersiniz kimin neresine ne bulaşmış, kaç para yemiş, kimle yemiş, kime yedirmiş yıllardır bu konulara pek girmemeyi tercih eden biri olarak inanın mal varlığı konulu özel çalışma dosyası açılsın denirse açarım. Bu kentin valileri, yardımcıları, milletvekilleri, Mit Başkanları, müftüleri, belediye başkanları, siyasi partileri, STK’ları duyduklarına duyacaklarına inanamazlar! Kim nerde fındık yedi ceviz kırdı puro içti mevzusu değil bu! Son uyarımdır Kocaeli’deki FETÖ’nün pçlerine, saklanamadınız adam olamadınız haysiyetsizliğinize kimse ses çıkarmasa ben herkesin önünde yediririm size! Öyle Tahsin gibi imada etmem direkt söyleyeyim yıllardır bu kentte yaşamış biri olarak bazıları istediği gazeteciyi öldürebileceğine istediğini susturabileceğine istediğine iftira atabileceğine inanıyorsa haberleri olsun; ben ne altına Merco çekilene, ne istihbaratçılık oynayan arazi satıcılarına, ne ceketsizlere, ne Başiskelenin dağlarındaki sakallı çığırtkanlara, ne üfürükten teyyaracilere, ne cezaevinde tutuklu sanığı STK Başkanlığı seçimi öncesi gizliden ziyaret edenlere, ne milyonların önünde yargılanırken abisi İnterpol tarafından kırmızı listeyle arananlara, ne onu buna mafyayım diyip gözünün önünde çoluğa çocuğa Bonzayi satılırken süt dökmüş kedi gibi olanlara, ne bu uyuşturucu işlerini dizayn eden destekçisi bol soysuzlara benzemeyen hepsiyle her ortamda her şart altında mücadele eden biri olarak bilinmesini istediğim tek husus asla affetmek yok kitabımda!son uyarı

Yanıtla . 3Beğen . 2Beğenme 06 Kasım 20:45